Από μια λέξη μπορεί να διαλυθεί ένας Γάμος – Γέροντας Αυγουστίνος Καντιώτης, Επίσκοπος Φλωρίνης (+2010)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Από μια λέξη μπορεί να διαλυθεί ένας Γάμος

Ἀναφέρει ὁ Γέροντας Ἐπίσκοπος Φλωρίνης, Αὐγουστίνος Καντιώτης (+2010):

«Ἦταν ἕνα ἀνδρόγυνο πού εἶχε ἀγάπη καί ὀμόνοια. Πέρασαν 5-10 χρόνια μαζί. Καί ξαφνικά μιά μέρα ὁ ἄνδρας θύμωσε, ὁργίστηκε ἀπό τό τίποτε καί πάνω στό θυμό του πέταξε μιά λέξι πολύ προσβλητική γιά τή γυναῖκα του· δέν τήν πίστευε, ἀλλά ἔτσι πάνω στό θυμό του τήν εἶπε. Καί ἡ γυναίκα τί ἔκανε —ἤ μᾶλλον ὁ σατανᾶς, πού περίμενε τόσα χρόνια γιά νά τούς διαλύση; Ἅρπαξε τή λέξι αὐτή καί τήν κόλλησε μέσα στό μυαλό τῆς γυναικός. Χίλιες καλές λέξεις εἶχε πεῖ ὁ ἄνδρας στή γυναίκα του, χίλιες ἀποδείξεις εἶχε ἡ γυναίκα τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνδρός· ἀλλά κατώρθωσε ὁ διάβολος, αὐτή τή λέξι πού εἶπε ἐπάνω στό θυμό του ὁ ἄνδρας νά τήν κολλήση μές᾽ στό μυαλό της. Ὅπως ὁ μαραγκός κολλάει τά σανίδια μέ ψαρόκολλα, ἔτσι καί ὁ διάβολος κόλλησε μέσα στό μυαλό τῆς γυναικός τή λέξι αὐτή.

Ἦρθε καί σ᾽ ἐμένα.

—Δέν ἔπρεπε νά μοῦ τήν πῆ αὐτή τή λέξι.

Τῆς λέω:

—Μόνο αὐτή τή λέξι σοῦ εἶπε; Δέν σοῦ εἶπε ἄλλες λέξεις; Δέν σοῦ εἶπε “ἄγγελέ μου”, δέν σοῦ εἶπε “χαρά μου”, δέν σοῦ εἶπε “ἀγάπη μου”;

—Μοῦ τά εἶπε, λέει. Ἀλλά ἐγώ δέν τά λαμβάνω αὐτά ὑπόψιν· αὐτή τή λέξι παίρνω.

—Εἶσαι ἄδικη, τῆς λέω.

—Ὄχι, μοῦ ἀπαντᾶ· ἀυτή τή λέξι τήν κρατάω μέσα στήν καρδιά μου, δέν τήν ἀφήνω.

Τήν εἶπε στή γειτονιά. Καί ἡ γειτονιά, ἀντί νά ρίξη νερό νά σβήση τή φωτιά, ἔριξε πετρέλαιο. Γειτόνισσες, σατανάδες ὁλόκληροι, τή φούντωσαν τή γυναῖκα.
Ἔφτασε στούς δικηγόρους —ἄλλη δουλειά πού δέν θέλουν οἱ δικηγόροι.

(Ἔμαθα ἔφτασε ἕνας δικηγόρος νά πάρη 70.000 δραχμές. Γι᾽ αὐτούς δέν λέτε τίποτε. Ἐνῶ ἄν κανένας παπᾶς πάρη κανένα μικρό φιλοδώρημα —εἶμαι ἐναντίον τῶν τυχερῶν—, βουΐζει ὁ κόσμος. Ἕνας δικηγόρος, παίρνει τόσα λεπτά, γδύνει κυριολεκτικῶς τόν ἄνθρωπο, τόν κάνει νά πουλάη τά γίδια καί τά βόδια του, δίνει τά λεφτά του ὅλα, καί τίποτε δέν λέει κανείς…).

Πάει, λοιπόν, στό δικηγόρο ἤ γυναίκα αὐτή, μέ τή μιά λέξι. Καί πάνω στή λέξι αὐτή, τήν προσβλητική, τό δικαστήριο ἔβγαλε διαζύγιο.

Μολονότι τόν ἄνδρα τόν κάλεσα, ζήτησε σύγγνωμη, φίλησε τό χέρι της· τίποτε αὐτή, ἄκαμπτη, ἀλύγιστη.

Πώ πώ κακία γυναικός! Νά δείξη ὁ ἄνδρας ὅλη τήν ἀγάπη του, νά τήν περιβάλη μέ ὅλη τή στοργή του, νά τήν ἀνεβάση ὥς τά ἄστρα, νά τήν κάνη χερουβείμ καί σεραφείμ, νά τῆς πλέξη ἐγκώμια, νά τῆς δείξη χιλιάδες αγάπες· καί ὅμως νά κολλήση τό μυαλό της σέ μιά λέξι.

Μιά λέξι, μιά μικρά ἁμαρτία εἶναι. Καί ὅμως, ἀπό μιά λέξι διαλύεται ἕνα ἀνδρόγυνο».

Advertisements

How to preserve a relationship? – Fr. Andrew Konanos, Greece

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

How to preserve a relationship?

Fr. Andrew Konanos, Greece

Your life has become a routine. You feel that a person close to you has become boring. You have studied him or her for so many years. You are used to them, but you are tired of them. This is what you think. What is this person really like? You know them well for sure. Just as usual, they reveal something new to you. Something that you did not know, some beautiful part of their soul. If you understand this, you will see they have many more capabilities. Then your interest in them will be awakened in the depths of your soul. Your relationship will become new and fresh again. Any relationship can be pleasant: with your spouse, your children, and your co-workers.

As holy fathers suggested, it is enough for everyone to look at oneself philosophically. That is, to examine oneself, wonder, if Christ reflects in one, then say: «Why was Jesus like that, and I am completely different? What do I have? What do I lack? Why am I so fussy? Why is everyone around me to blame? Why are my wings broken? After all, I am still so young! Future is ahead! I cannot go on like this!”

So, find your calling. Search. Pay attention to your charisma. Listen closely to Continue reading “How to preserve a relationship? – Fr. Andrew Konanos, Greece”

Αγαπώ τον σκουπιδιάρη μου

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Αγαπώ τον σκουπιδιάρη μου

Ἦταν ἕνα φιλόδοξος, νέος δημοσιογράφος. Μόλις εἶχε ἀποφοιτήσει ἀπ᾽ τή σχολή δημοσιογραφίας καί κατά τά δικά μας “ἐπιχειρηματικά ἤθη”, δούλευε ἄμισθος καί ὑπό δοκιμή σέ κάποια μεγάλη ἐφημερίδα. Ἦταν παραμονές πρωτοχρονιᾶς καί ἔπρεπε νά κάνη μία ἔρευνα ἀπό πόρτα σέ πόρτα.

—Γειά σας. Λέγομαι Γιάννης… καί κάνουμε μία ἔρευνα σ᾽ αὐτή τή συνοικία…

—Δέν ἐνδιαφέρομαι! Γειά σας!, … δυνατό κλείσιμο τῆς πόρτας καί κλείδωμα.

Ἀρκετές ἑκατοντάδες πόρτες ἦταν κλειστές γιά τήν ἔρευνα τοῦ φίλου μας, ὥσπου δέν ἄντεξε καί στήν τελευταία γυναίκα πού τοῦ ἄνοιξε τῆς εἶπε:

—Πρίν μοῦ κλείσετε κατάμουτρα τήν πόρτα, δέν πουλάω τίποτε, τό μόνο πού θέλω εἶναι νά σᾶς κάνω μερικές ἐρωτήσεις γιά σᾶς καί τήν κοινότητα.

Ἡ νεαρή γυναίκα πού ἦταν μέσα, ἔκανε μία παύσι γιά λίγο, ὕψωσε τά φρύδια της σηκώνοντας τούς ὤμους της μέ ἀπορία, μπερδεμένη ἀπ᾽ τήν εἰσαγωγή του.

—Βέβαια, Περᾶστε. Μήν δίνετε σημασία στήν ἀκαταστασία. Εἶναι δύσκολο μέ τά παιδιά.

Ἦ​ταν ἕνα παλαιό διαμέρισμα σέ μία ὑποβαθμισμένη γειτονιά ὅπου μποροῦσαν νά βροῦν κατάλυμα αὐτοί πού εἶχαν πενιχρό εἰσόδημα. Μέ τά λίγα πού εἶχαν, τό σπίτι ἔμοιαζε ἄνετο καί φιλόξενο.​

—Χρειάζομαι μόνο νά σᾶς κάνω μερικές ἐρωτήσεις γιά σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας. Ἄν καί ἀκούγεται προσωπικό, δέν χρειάζεται νά χρησιμοποιήσω τά ὀνόματά σας. Αὐτές οἱ πληροφορίες θά χρησιμοποιηθοῦν…

Ἡ​ γυναίκα τόν διέκοψε.​

—Θά θέλατε ἕνα καφέ; Φαίνεται ὅτι εἴχατε δύσκολη μέρα.

Μολις ἐπέστρεψε μέ τόν καφέ, ἕνας ἄνδρας ἦρθε στήν ἐξώπορτα. Ἦταν ὁ σύζυγός της.

—Νίκο, ὁ κύριος ἦρθε γιά νά κάνη μία ἔρευνα.

Ὁ​ δημοσιογράφος σηκώθηκε καί συστήθηκε εὐγενικά. Ὁ Νίκος ἦταν ψηλός καί ἀδύνατος, μέ πρόσωπο τραχύ καί γερασμένο, ἄν καί πρέπη νά ἦταν γύρω στά εἴκοσι μέ εἴκοσι πέντε. Τά χέρια του ἦταν ἄγρια, ὅπως ἐκεῖνα πού γίνονται ἀπ᾽ τή σκληρή δουλειά, ὄχι ἀπ᾽ τά μολύβια. Ἡ γυναίκα ἔγειρε καί τόν φίλησε ἀπαλά στό Continue reading “Αγαπώ τον σκουπιδιάρη μου”

Η Θεία Πρόνοια αναθέτει στους γονείς τη φροντίδα και μέριμνα των παιδιών

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Η Θεία Πρόνοια αναθέτει

στους γονείςτη φροντίδα και μέριμνα των παιδιών

Διονύσιος Κυκκώτης Ἐπίσκοπος Μαρεώτιδος:

«Ὅσοι γονεῖς παραμελοῦν νά δώσουν στά παιδιά τους τήν ἐπιβαλλόμενη θρησκευτική ἀνατροφή, δηλαδή νά ἐκπληρώσουν τήν ἰερότερη ὑπόσχεσι τήν ὁποία ἔδωσαν πρός τό Θεό ἀπ᾽ τή μέρα πού γεννήθηκαν τά παιδιά τους, εἶναι ὑπεύθυνοι ἀπέναντι στό Θεό. Ἀπ᾽ τή στιγμή τῆς γεννήσεως, ἡ Θεία Πρόνοια ἀναθέτει στούς γονεῖς τή φροντίδα καί μέριμνα τῶν παιδιῶν, ἀπευθύνοντάς τους, τά ἴδια λόγια πού εἶπε ἡ κόρη τοῦ Φαραώ στήν μητέρα τοῦ Μωϋσῆ: <Διατήρησον μοι τό παιδίον>(Έξόδου 2, 9)».

Πηγή:

http://anatoliki-orthodoksi-ekklisia.blogspot.com

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Love is the beauty of the soul – Saint Augustine of Hippo, North Africa (+430)

Love is the beauty of the soul.

—Saint Augustine of Hippo, North Africa (+430)

Μετά από δώδεκα χρόνια, μετά απ᾽ τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια άλλη χώρα

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Μετά από δώδεκα χρόνια,

μετά απ᾽ τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο,

σε μια άλλη χώρα

Σ᾽ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως, κάπου στήν Πολωνία, τό 1945, βρισκόταν ἔγκλειστο ἕνα ἀγόρι 14 ἐτῶν. Ἦταν ψηλός, λεπτός, κι εἶχε ἕνα φωτεινό χαμόγελο. Κάθε μέρα μία κοπελίτσα ἐρχόταν στήν ἐξωτερική πλευρά τοῦ συρματοπλέγματος. Πρόσεξε τό ἀγόρι καί τό ρώτησε ἄν μιλοῦσε Πολωνικά, κι ἐκεῖνος εἶπε ναί. Ἐκείνη τοῦ εἶπε ὅτι ἔδειχνε πεινασμένος, κι ἐκεῖνος συμφώνησε. Τότε ἐκείνη ἔβαλε τό χέρι στήν τσέπη της καί ἔβγαλε καί τοῦ ἔδωσε τό μῆλο της. Αὐτός τήν εὐχαρίστησε, κι ἐκείνη ἔφυγε. Τήν ἄλλη μέρα ἦρθε ἐκείνη πάλι μ᾽ ἔνα μῆλο, πού τοῦ τό ἔδωσε. Κάθε μέρα ἐκείνη περπατοῦσε δίπλα στό συρματόπλεγμα μέ τήν ἐλπίδα νά τόν δῆ, κι ὅταν τόν ἔβλεπε, γεμάτη χαρά τοῦ πρόσφερε ἕνα μῆλο, μέ ἀντάλλαγμα λίγη κουβέντα μαζί του. Μία μέρα ἐκεῖνος τῆς εἶπε νά μήν ξανάρθη ἄλλο, ἐπειδή θά τόν μετέφεραν σέ ἄλλο στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Καθώς ἀπομακρυνόταν, μέ τά δάκρυα νά κυλοῦν ἀπ᾽ τά μάτια του, ἀναρωτιόταν ἄν θά τήν ξανάβλεπε ποτέ του. Ἐκείνη ἡ κοπέλλα ἦταν ἡ μόνη εὐγενική ψυχή πού εἶχε συναντήσει ἀνάμεσα στόν φράκτη. Τά κατάφερε τελικά μέ τά στρατόπεδα, καί ἔφυγε μετανάστης στήν Ἀμερική. Τό 1957 οἱ φίλοι του τοῦ κανόνισαν ἕνα ραντεβού μέ μία κοπέλλα, γιά τήν ὁποία ἐκεῖνος δέν ἤξερε τίποτε. Τήν συνάντησε, καί στή διάρκεια τοῦ δείπνου ἔκαναν συζήτησι γιά τήν Πολωνία καί τό στρατόπεδο. Ἡ κοπέλλα εἶπε ὅτι τήν περίοδο ἐκείνη βρισκόταν στήν Πολωνία, καί ὅτι μιλοῦσε μ᾽ ἕνα ἀγόρι καί καθημερινά τοῦ ἔδινε ἕνα μῆλο. Ἐκεῖνος ρώτησε ἄν τό παιδί ἦταν ψηλό, σκελετωμένο, καί ἄν κάποτε τῆς εἶπε νά μήν ξαναπάη ἐπειδή θά ἔφευγε. Καί ἡ κοπέλλα εἶπε ναί. Ἦταν ἐκείνη ἡ ἴδια, τό νέο κορίτσι πού πήγαινε κάθε μέρα καί τοῦ ἔδινε μήλα. Μετά ἀπό δώδεκα χρόνια, μετά ἀπ᾽ τόν πόλεμο, σέ μία ἄλλη χώρα… συναντήθηκαν καί πάλι. Πόσες εἶναι οἱ πιθανότητες νά συμβῆ κάτι τέτοιο; Τό ἴδιο ἐκεῖνο βράδυ τήν ζήτησε σέ γάμο, καί τῆς εἶπε ὅτι ποτέ πιά δέν θά τήν ἄφηνε νά φύγη. Κι ἀκόμα σήμερα εἶναι ἕνα εὐτυχισμένο ζευγάρι.

Πηγή:

http://orthodoxa-biblia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ

Περί ομοφυλοφιλιας & Γάμου ομοφυλοφίλων – Θεόδωρος Ρηγινιώτης, Θεολόγος

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Περί ομοφυλοφιλιας & Γάμου ομοφυλοφίλων

Θεόδωρος Ρηγινιώτης, Θεολόγος

Αν μιλάμε με έναν άθεο, δεν έχει νόημα ν’ αναφερθούμε σε Θεό, αμαρτία και σωτηρία. Εκείνος τοποθετεί υποκειμενικά, όπου ο ίδιος θέλει, το όριο ανάμεσα στο «καλό» και το «κακό» και το κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Αν όμως συζητάμε με χριστιανούς, και μάλιστα της αρχαίας παράδοσης, της Ορθοδοξίας, πρέπει με αγάπη να μοιραστούμε μαζί τους τα παρακάτω:

Ο Χριστός, στα καταγεγραμμένα λόγια Του, δεν καταδικάζει ρητά την ομοφυλοφιλία, όμως ούτε για την πολυγαμία ή την αιμομιξία κάνει κάτι τέτοιο. Κι όμως οι Χριστιανοί, από την αρχή και μέχρι σήμερα, θεωρούμε αυτονόητο πως αυτές οι δύο πρακτικές δεν υπάρχουν στο Χριστιανισμό (εκτός ίσως από ακραίες παρανοήσεις του, τέτοιες που έχουν ξεφυτρώσει σα μανιτάρια μετά την προτεσταντική Μεταρρύθμιση). Είναι σαφές στα λόγια του Χριστού ότι, όποτε μιλάει για γάμο, αναφέρεται σε ζεύγος άντρα και γυναίκας (π.χ. Ματθ. 19, 3-12). Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού ο Θεός δημιούργησε ως πρωταρχικό ζεύγος έναν άντρα και μια γυναίκα (Ματθ. 19, 4-5)· σ’ αυτούς έδωσε την ευλογία του γάμου και δεν υπάρχει άλλος γάμος.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όμως βασιζόμαστε όχι μόνο σ’ αυτά που είπε ο Χριστός, αλλά και σ’ αυτά που είπε το Άγιο Πνεύμα μέσω των μαθητών του Χριστού και των αγίων Πατέρων και διδασκάλων του χριστιανικού αγώνα σε όλες τις εποχές.

Θεόδωρος Ρηγινιώτης, Θεολόγος

Απόσπασμα από το άρθρο του

“Ομοφυλοφιλία και Ορθόδοξη Πνευματική κληρονομιά”

Πηγή:

http://o-nekros.blogspot.gr/2011/07/gay-agenda.html

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ